Dr. Haşmet Gürçay

(Professor of Applied Mathematics)

Phone: +90 0 312 2977889 , Office: 253

E-Mail: gurcay@hacettepe.edu.tr

Personal web page

Curriculum Vitae

Research Interests:
Semigroup Theory, Distributions, Computer Graphics, Computer Vision, Computational Geometry, Virtual Reality, Geographical Informations Systems.


Go to top

Publications

Research Papers:

1 H. Gürçay ; Introducing ISO-TILER 3D: A 3D Tiling Visualizer; Accepted

2 E. Özçağ, I. Ege, H. Gürçay , B. Jolevska-Tuneska; On partial derivatives of the incomplete beta function; Applied Mathematics Letters , Volume: 21 Issue: 7 (2008) 675-681

3 E. Özçağ, I. Ege, H.Gürçay , B.Jolevska Tuneska; A result on the Noncommutative Neutrix Product of Distributions; Abstract and Applied Analysis, Volume 2007, Article ID 81907, 10 pp.

4 E. Özçağ, I. Ege, H. Gürçay ; An Extension of the Incomplete Beta Function for Negative Integers; J. Math. Anal. Appl. 338 (2008) pp. 984-992

5 E. Özçağ, I. Ege, H. Gürçay and B. Jolevska-Tuneska; Some remarks on the incomplete gamma function , in: Kenan Taş et al. (Eds.) Mathematical Models in Engineering; Springer, Dortrecht 2007 , pp. 97-108

6 E. Özçağ, İ. Ege, H. Gürçay ; On Powers Of The Heaviside Function For Negative Integers, Journal Of Mathematical Analysis and Applications 326 (2007) 101-107

7 H. Sever, H. Gürçay , S. Ak; Konumsal Erişim Yöntemleri , Harita Dergisi; Sayı 138, 84-99 (2007)

8 E. Özçag, B. Fisher, H. Gürçay ; Some Results on the Non-Commutative NeutrixProduct of Distributions ; Integral Transforms and Special Functions, 11 (1)(2001),61-72.

9 B. Eberhardt, H. Gürçay , F. Hanisch, T.H.O Licht, B. Nill; Books and Devices from the Old - their Renaissance in Computer Graphics ; Eurographics Conference Proceeding 99, Volume 18 (1999), Number 3

10 Haşmet Gürçay ; Groups of Positive Composition Operators on C 0 (X,C n ) , Indian J.Pure Appl. Math. 28 (9) : 1295-1302, September (1997)

11 H.Gürçay , D. Çoker , H.Es; On Fuzzy Continuity in Intuitionistic Fuzzy Topological Spaces , The Journal of Fuzzy Mathematics Vol. 5, No. 2 (1997)

12 Haşmet Gürçay , On the Spektrum of Disjointness Preserving Operator Semigroups on C(X,C n) , Mathematica Balkanica , New Series Vol. 9, 1 (1995)

13 Haşmet Gürçay , Disjointness Preserving Operator Semigroups on C(X,C n ) , Mathematica Balkanica , New Series Vol. 7, 45 (1993)

Books:

1 H.Gürçay , D. Çoker, M. Diker, E.Coşkun, O.Özer; İleri Analiz I ; 1. Baskı: Anadolu Üniversitesi (1994), 426 Sayfa, ISBN 975-492-535-6. 2.Baskı: Bilim Yayınevi (1996), 388 Sayfa, ISBN 975-556-024-6

2 Haşmet Gürçay , Sayısal Çözümleme , Literatur Yayıncılık (1995), 208 Sayfa, 2. Baskı: Nümerik Analiz , Bilim Yayıncılık (1999) 213 Sayfa.

 

Go to top

Conferences and Meetings

1 M. Hacıömeroğlu, H. Sever, H. Gürçay ; Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Geometri Kütüphanesinin Geliştirilmesi; Ulusal Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 2008 - Kayseri

2 M.S. Ayhan, H. Sever, H. Gürçay . S. Ak; Konumsal Dizinleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması ; Ulusal Çoğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 2007 - Trabzon

3 F. Turan, H. Gürçay , H. Sever; Web Servisleri Tabanlı Coğrafiş Bilgi Sistemleri ; Ulusal Çoğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 2007 - Trabzon

4 Haşmet Gürçay , Mehmet Giritli; Bir Uzaktan Eğitim Sunucusu ; Akademik Bilişim 2000 – Isparta

5 E. Özçağ, I. Ege, H. Gürçay and B. Jolevska-Tuneska; International Symposium, Mathematical Methods in Engineering, April 27-29 (2006), Ankara, Turkey

Go to top

Courses Given

- Analysis,

- Advanced Analysis,

- Linear Algebra,

- Differential Equations,

- Numerical Analysis,

- Discrete Mathematics,

- Computer Algebra,

- Functional Analysis,

- C Programming,

- C++ Programming,

- Java Programming,

- Web Programming,

- Data Structures,

- Computer Graphics,

- Computational Geometry,

- Algorithms.

Go to top

Thesis Supervised

1 Tayyar Genel; Ortaögretimde Ikinci Dereceden Fonksiyonların Grafigi Konusunun Ögretimde Bilgisayar Desteginin Rolü, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (1988).

2 Kenan Agtas ; Çizge Kuramının Ag Üzerinden Sunumu ve Uygulamaları , Hacettepe Üniversity, Natural Sciences Institut, Mathematics (2003).

3 Salim Erce Bulur; Döşemelerin ve Motiflerin Matematiksel Yapısı ve Bilgisayarda Gösterimi , Hacettepe Üniversity, Natural Sciences Institut, Mathematics (2005).

4 Lokman Kureş, İki Boyutlu Üçgenleştirme Algoritmaları , Hacettepe Üniversity, Natural Sciences Institut, Mathematics (2006).

Go to top

Projects

1 Researcher: Distribisyonların Neutrix Çarpımları, Neutrix Konvolusyonları ve Uygulamaları, Join Project with Republic of Macedonia ( 2006 ) Supported from TÜBİTAK, Project Number: TBAG-U/13(105T057)

2 Project Manager: Matematik Bölümü Bilgisayar Laboratuvarının Geliştirilmesi ve Geometrik Modelleme Laboratuvarınuın Kurulması, ( 2005 ) Supported from Hacettepe University, Project Number: 05A601001

3 Researcher: Evliya Çelebi Coğrafi Bilgi Katmanı , Supported from TÜBİTAK, ( 2005 ) Project Number: 105K040

4 Consultant : NETCAD Gis Çekirdeği, Ulusal Cad. ve Gis. Çöz. A. Ş. ( 2005 )

5 Project Manager: JEFES – Ein Multimediale Lehr- und Lernsystem Bir Çokluortam Eğitim ve Öğretim Sistemi ; Supported from DAAD; Project Number: 309.104410.046

6 Project Manager : Visualizations of Topology of Vector Fields; Supported from Hacettepe University; Project Number: 9802601101

Go to top

 

 

Hacettepe University Department of Mathematics
06800 Beytepe Ankara TURKEY