Bölüm Misyonu
 1. Eğitim - Öğretim Yapmak
  • Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derslerini vermek
  • Servis derslerini vermek
  • Matematikte geleceğin bilim adamlarını yetiştirmek
  • Öğretmen yetiştirmek
  • Yaz okulu açmak
  • Bilişim sektründe çalışacak yazılımcılar yetiştirmek
 2. Araştırma Faaliyetlerinde Bulunmak
  • Ulusal ve uluslararası dergilerde araştırma makalesi yayınlamak
  • Ulusal ve uluslararası konferanslara katılmak
  • Öğrencilerin eğitimine yönelik projeler hazırlamak
  • Seminerler düzenlemek
  • Sanayi ile işbirliği yapmak
 3. Toplumu Bilgilendirmek
  • Matematik ile ilgili bütün bilgileri ve bu alandaki tüm gelişmeleri topluma aktarmak
  • Toplumun ihtiyacı olan, matematik alanındaki kaynakların hazırlanmasına yardımcı olmak ve denetimini sağlamak
Bölüm Vizyonu
 1. Araştırma Makalelerinin Sayısının ve Kalitesinin Arttırılması
 2. Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Arttırılması
 3. Zayıf Anabilim Dallarının Güçlendirilmesi
 4. Altyapının Güçlendirilmesi
Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü
06800 Beytepe Ankara

Son Güncelleme: 7 Aralık 2016

Yasal Sorumluluk Sınırı