Bölüm Misyonu

Bilimin evrensel ve etik değerlerine sahip, temel ilkelerini benimsemiş, problemlerin çözümünde bilimsel araştırma tekniklerini uygulayan; özgün, sorgulayıcı, bağımsız ve yaratıcı düşünebilen matematikçiler yetiştirmeyi ve öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışı ile ulusal/uluslararası gelişmeleri izleyen, çok disiplinli lisans ve lisansüstü programları uygulamayı, ulusal/uluslararası işbirlikleri yapmayı ve edindiği bilimsel bilgi ve birikimlerini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

Bölüm Vizyonu

Bilimsel ve teknolojik gelişime rehberlik eden, matematiğin uygulama alanları bulduğu mühendislik, iktisat ve sağlık bilimleri gibi alanlarla multi-disipliner çalışmalar yapan ve bu tür çalışmalara öncülük eden yapısıyla, matematiğin güncelleşmesine ve evrensel gelişimine katkı sunarak, bölümümüz ve üniversitemizin Türkiye’de lider ve uluslararası alanda saygın konumdaki yerlerini almalarına etki eden bir birim olmaktır.

Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü
06800 Beytepe Ankara

Son Güncelleme: 7 Aralık 2016

Yasal Sorumluluk Sınırı