Çift Anadal Programı

Koordinatör

Doç. Dr. Bülent SARAÇ
Tel: +90 312 297 7850 / 118
E-Posta: bsarac@hacettepe.edu.tr

Program Bilgileri

Bölümümüz, aşağıda listelenen bölümlerin öğrencilerine özel çift anadal programları yürütmektedir.
  • İstatistik Bölümü (Program detayları için tıklayınız.)
  • Aktüerya Bilimleri Bölümü (Program detayları için tıklayınız.)

Başvuru

Bölümümüz Çift Anadal Programlarına başvuru koşulları, 06/03/2013 tarihli ve 2013-97 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe üniversitemiz Çift Anadal Program Yönergesinin ilgili maddelerince belirlenmiştir. (Yan Dal Program yönergesi için tıklaynız.)
Buna göre;
  • Başvurular anadal lisans programının en erken 3. ve en geç ise dört yıllık programlarda 5. yarıyılın başında, beş yıllık programlarda 7. yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise 9. yarıyılın başında başvurabilir.
    (Bkz: 10 Ağustos 2015 tarihli, 29441 sayılı Senato Kararı)
  • Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında yer alan tüm dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel akademik ortalamasının en az 2.75 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunması gerekir.Anadal diploma programındaki genel not ortalaması 2.75 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki ÖSYS taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
    (Bkz: 10 Ağustos 2015 tarihli, 29441 sayılı Senato Kararı)
Yukarıda belirtilen asgari koşulları sağlayan ve Matematik Bölümü Çift Anadal Programlarına başvuru yapmak isteyen öğrencilerin, Matematik Bölümü Çift Anadal Program Koordinatörlüğü’ne, akademik danışman onayını da içeren bir dilekçe ve dilekçeye ekli transkriptleri ile birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir. Öğrencinin Yan Dal programına başvurmak için bölümümüze vereceği dilekçenin bir örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü
06800 Beytepe Ankara

Son Güncelleme: 28 Mart 2018

Yasal Sorumluluk Sınırı